Gelukkig zijn er vele bedrijven en instellingen die onze vereniging een warm hart toedragen en ons daarom financieel of in natura hebben willen sponsoren. Op deze plek willen wij al deze mensen bedanken voor hun steun!

 

Eneco energie
Eneco heeft een sponsorbeleid dat aansluit op haar duurzame bedrijfsvoering en rekening houdt met haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Jantje Beton
Buitenspelen is leuk én essentieel voor de lichamelijke, sociale en mentale ontwikkeling van kinderen. Jammer genoeg is vrij buitenspelen en bewegen niet meer vanzelfsprekend voor elk kind. Vaak is er geen geschikte speelruimte, is de speelplek slecht bereikbaar of niet uitdagend genoeg. Daarom ondersteunt Jantje Beton kinderen om hun eigen buurt leuker te maken. Want als het buiten leuk is, blijven kinderen niet binnen.
NSGK
De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. NSGK zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap. We maken het mogelijk dat zij met hun beperking gewoon kunnen spelen, leren, sporten, wonen en werken.
Rotaryclub Wijdemeren
Rotaryclub Wijdemeren is onderdeel van Rotary International, s’werelds oudste organisatie van serviceclubs met wereldwijd 1,2 miljoen leden. De leden van Rotaryclub Wijdemeren willen niet alleen wereldwijd dienstbaar zijn, maar ook de lokale gemeenschap in Wijdemeren waar nodig steunen. In dat kader zijn een aantal projecten opgestart, waarvan er een het doel heeft om de verenigingen in Wijdemeren een handje te helpen. De middelen voor deze ondersteuning worden gegenereerd door zelfwerkzaamheid van de leden van Rotaryclub Wijdemeren.
Scouting Nederland
Scouting Nederland is de nationale scoutingorganisatie van Nederland, met in ongeveer 85.000 jeugdleden en ongeveer 25.000 vrijwilligers.
skanfonds
Skanfonds schept kansen voor mensen in kwetsbare situaties. Ze helpen initiatieven op weg die hen krachtiger maken. En die ervoor helpen zorgen dat ze erbij horen en een hoopvol perspectief hebben. Die initiatieven steunen ze met geld en onze expertise.
Stichting Boschuysen
Sinds 1564 verleent Stichting Boschuysen steun aan jonge mensen die maatschappelijk gezien hulp nodig hebben.
Stichting Goedemeren
De Stichting Goedemeren is een vriendenclub die geld inzamelt voor goede doelen. De stichting stelt zich ten doel projecten voor kinderen te ondersteunen.
Dit doel willen wij bereiken door:
  1. 1. Geld in te zamelen middels acties zoals een wijnproeverij/schilderproject;
  2. 2. Sponsors aan te spreken om gelden te fourneren voor vastgestelde en/of nog nader vast te stellen goede doelen;
  3. 3. De doelen worden gezocht in de gemeente Wijdemeren in het bijzonder en andere gemeenten in “Hilversum Gooi en Vechtstreek”.
Stichting terpfonds

Stichting terpfonds

Het doel van de Stichting Terpfonds (STEF) is het financieel ondersteunen van scoutinggroepen voor de aanschaf van spel- en kampeermateriaal.
Stichting zonnige jeugd
Stichting Zonnige Jeugd (de “Stichting”) is een erkend goede doelen vermogensfonds dat haar gelden besteedt aan projecten voor kinderen in de leeftijd van zes tot achttien jaar op het gebied van pleegzorg en talentontwikkeling. Daarnaast ondersteunt de Stichting vakantiekampen voor kinderen in een achterstandsituatie.
VSBfonds
Stel je eens voor; een samenleving waaraan iedereen meedoet, waar mensen elkaar ontmoeten en begrijpen, elkaar inspireren, zich ontwikkelen en een bijdrage leveren. Zo'n samenleving begint met mensen met een plan, een idee of een ideaal. Met mensen die denken en vervolgens doen. VSBfonds steunt deze mensen, niet alleen met geld, maar ook met kennis, ervaring en een professioneel netwerk.