In veilige handen

Scouting Klaas Toxopeus is aangesloten bij de landelijke vereniging Scouting Nederland en volgt afspraken en beleid zoals dit op door Scouting Nederland op landelijk niveau is vastgelegd.
De concrete invulling van deze afspraken wordt gegeven door middel van:

  1. VOG
  2. Gedragscode
  3. Vertrouwenspersoon

Verklaring Omtrent Gedrag
Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Alle staf en bestuursleden van Scouting Klaas Toxopeus dienen in het bezit te zijn van een geldige VOG.

Gedragscode
Scouting Nederland heeft een gedragscode opgesteld waarin duidelijk staat beschreven wat gewenst en ongewenst gedrag is.
Deze gedragscode is onderdeel van de preventieve maatregelen die wij nemen om ongewenst gedrag te voorkomen;
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/veiligheid/sociale-veiligheid/310-gedragscode/file

Vertrouwenspersoon (vacature)
Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.